Tỉnh/thành phố:

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bán lẻ FPT tại TP. Đà Nẵng

Địa chỉ: 10 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tỉnh/thành phố: TP. Đà Nẵng
Điện thoại: .